Født og opvokset

Jeg er født  i 1926 i Sdr Bjerge. En landsby med egen station på en linie der førte til Skelskør i Sydsjælland. Her havde mine forældre et lille sted på nogle få tdr. land. Det varede dog ikke så længe, for de havde købt stedet umiddelbart efter første verdenskrig hvor alt endnu var dyrt, og da depressionen kom i 1930 måtte de forlade stedet og drage ind mod København.

Her endte vi i Vallensbæk. Også en lille landsby, men uden station. Til gengæld var der rutebil der gik ind til København flere gange om dagen. Min fader var fodermester på en gård i det der dengang var et typisk landbrugsområde, og jeg gik med aviser så snart jeg kunne bære tasken, så min fremtid var sikret, for mange store personligheder var jo startet som avissælgere.

Jeg gik i skole i Vallensbæk Skole. Den lå i landsbyen hvor jeg boede, men dækkede hele området, så de børn der kom fra stranden kunne have en ubehagelig tur når det var dårligt vejr, for der var naturligvis ikke skolebus. I skolen var der kun ansat en lærerinde og en lærer, hvor sidstnævnte tilmed var langtidsvikar. Vi gik i 1. klasse 2 år, 2. klasse ligeledes i 2 år medens 3. klasse gik i 3 år. Her var der altså samlet 3 årgange der blev undervist samtidig på tre forskellige niveauer, og det gik i grunden forbavsende godt, selv om der var op til 40 børn i klassen. Til gengæld gik vi kun i skole i 3 timer om dagen. I det sidste par år af min skoletid blev der dog ansat yderligere en lærer, der tilmed fik titel af overlærer. Samtidig blev skemaet udvidet og klasserne delt op så de bedre svarede til de enkelte årgange.

De sidste år i skolen havde jeg også et job som bud på et vaskeri når skolen var færdig. Men så kom 2. verdenskrig og besættelsen, og på dette tidspunkt var jeg færdig med min skolegang og skulle ud at tjene penge, ikke til mig selv, men til den samlede families eksistens, for vi var 6 søskende og altså ialt 8 personer der skulle have mad og tøj på kroppen. 

Læs mere herom i næste afsnit.

Tilbage til forsiden

Redigeret 7 juni 2000