Arbejdslivet begynder

Da jeg var færdig med de 7 års skolegang var jeg endnu kun 13 år. Alligevel måtte jeg med det samme starte med at arbejde. Det blev som arbejdsdreng på et gartneri, men det med dreng tog man ikke så højtideligt, for oftest måtte man følge de voksnes tempo når der skulle flyttes rundt med plantekasser eller mistbænkvinduer. Det var i 1940, og umiddelbart efter kom besættelsen. Det fik ikke større konsekvenser for mit arbejde, men nok for livet i almindelighed, hvor der med et slag skulle mørkelægges overalt, og forbrugsvarer efterhånden blev rationeret.

Efter godt to år fik jeg istedet arbejde som arbejdsdreng på et autoværksted i Rødovre. Selv om værkstedet var spartansk udstyret var det et ønskejob, og især da man fik kompletteret udstyret så meget at værkstedet blev godkendt til at have lærlinge, og jeg blev den første.  En af ulemperne var den lange afstand fra min bopæl, hvor jeg måtte cykle 20 km hver dag, og det på et tidspunkt hvor nye cykeldæk ikke kunne opdrives. Endnu værre blev det da jeg kom i lære, for nu skulle jeg om vinteren gå i teknisk skole i Glostrup efter fyraften, og så blev cykelturen forlænget til 30 km.  Det var et lille værksted med en fri omgangstone, og jeg fik lov at prøve mig frem på næsten alle områder. Jeg kunne også benytte værkstedets faciliteter efter fyraften, og det var naturligvis en stor fordel, især da jeg begyndte at sætte motorcykel istand, og på et senere tidspunkt byggede den her viste racerbil.

 

Det var efter jeg var blevet udlært som mekaniker at jeg gik i gang med dette projekt. Det skyldtes at man efter krigen var blevet meget interesseret i motorsport, og nu efter amerikansk forbillede ville indføre begrebet "Midgetracer" i dansk motorsport. Der var imidlertid ikke opstillet nogle egentlige regler for hvordan en midgetracer skulle konstrueres, så der blev bygget flere forskellige typer, der alle hurtigt gik i glemmebogen. De blev istedet erstattet af de mindre "Gocarts" og de større "formel" modeller med forskellig typebetegnelse.

Det havde været lærerige år på værkstedet. De første år arbejdede vi næsten udelukkende med gasgeneratordrevne biler, og efter krigens afslutning i maj 1945 havde travlt med at få de opklodsede biler ud at køre igen. For min del sluttede denne tid da jeg i 1948 blev indkaldt som soldat, og det kan man læse om i næste afsnit.

Tilbage til forsiden

Redigeret 7 juni 2000