Bogen om Blyminen i Mesters Vig

Forlaget Agtuakat

Forfatter Fin Kløve Lassen

I 2007 er det godt 50 år siden blyminen i Mestes Vig startede produktionen. Man var her, i underjordiske rum, i stand til at bryde og raffinere malm med  et relativt højt indhold af såvel bly som zink.

Arbejdet foregik under usædvanlige forhold, med mørketid i 2 måneder om vinteren, og tilsvarende midnatssol i 2 måneder om sommeren. Der faldt meget sne, op til 2,4 m den ene vinter, og en temperatur på -45 gr var jævnligt forekommende.

Sideløbende med produktionen i minen søgte man efter nye mineraler, og på en lokalitet i bjergmassivet Werner Bjerge havde man i Malmjerget fundet spor af det kostbare metal, molybdæn, der bl.a. bruges til forædling af stål. Man gennemførte her, under meget vanskelige vilkår, bulldozertrukne slædetransporter med materiel, samt sprængte tunneller og udførte diamantboringer for at dokumentere bjergets indhold af molybdæn.

Malmbjerget er beliggende i ca 700 m højde og mellem to gletschere. Tilgængeligheden er derfor vanskelig, og man måtte  dengang, efter grundige undersøgelser, konstatere at brydning af malmen ikke var rentabel.

Nu er det 50 år siden undersøgelserne i Malmbjerget tog sin begyndelse, og det ser ud til, at bjergets tornerosesøvn er ved at være forbi. Årsagen er, at et canadisk selskab har indledt nye undersøgelser, og meget tyder på, at det vil ende med en udnyttelse af forekomsten i Malmbjerget. I så fald bliver det en meget stor mine, med en døgnproduktion på 25.000 tons, og dermed 100 gange større end den var i Blyklippen.

Hvis du er interesseret i forhistorien, fra det første bly blev fundet i Blyklippen til minen var udtømt, og undersøgelserne i Malmbjerget måtte slutte med et negativt resultat, så læs ovenstående bog der kan købes hos boghandlerne i Danmark

Fin Kløve Lassen

Sidst redigeret 23 maj 2007

Tilbage til forsiden